VI BYGGER CA. 100-130 BOSTÄDER
MITT I CENTRALA SKÖVDE

EHF AB planerar för att utveckla Vasaporten med en påbyggnad av bostäder

Planbesked har erhållits för att pröva möjligheten i att uppfylla de tankar som illustrationen visar. Planarbetet startar under hösten 2022 och beräknas vara slutfört 2025 och möjliggör i så fall en byggstart under 2026.

”Skisserna visar vår ambition. Arbetet är i ett mycket tidigt skede och vi vill beskriva hur vi tänker.”

Per Alexanderson, VD EHF AB

Åtta våningar

Fem höghus och lägre stadsradhus,
där uppskattningsvis ca. 100-130 bostäder
beräknas kunna byggas ovanpå Vasaporten.

Hotell och piazza

Vi vill även bygga ett hotell placerat på taket
utmed Storgatan. Mellan radhusen anläggs
en piazza och på Parkeringshusets tak
anläggs en gemensam gård.

Varför Skövde?

Skövde är en spännande ort som växer
och det händer mycket.

Upplåtelseform för bostäderna är ännu inte beslutad och tankar finns för hyresrätter, bostadsrätter och ägarrätter. Storlekar i variatoner mellan 1-5 rok. Bostadskö upprättas under ett senare skede i projektet.

Vad händer med Parkeringshuset?

P-huset är i behov av upprustning och vi ska göra det så fort som möjligt.

En del parkeringsplatser kommer behöva användas för de förstärkningar som påbyggnationerna kräver,
men det kommer fortfarande finnas gott om platser både för besökare till centrum och de nya bostäderna.

Vi planerar för en upprustning redan under 2022/2023!

 • INFART

  Vårt mål är att komplettera med ny in- och utfart mot Badhusgatan. Dialog pågår med kommunen som samtidigt planerar för ombyggnad av Badhusgatan.

 • LADDPLATSER

  Vi avser att komplettera parkeringsanläggningen med ett 90-tal laddplatser. Projektet ”Laddplatser” utförs i samverkan mellan EHF och Naturvårdsverket genom deras satsning ”Klimatklivet”.

 • TRYGGARE OCH TYDLIGARE

  Belysningen kommer att uppdateras och körfält och skyltning kommer att få en ordentligt översyn.

 • MÅLNING

  P-huset kommer även att målas för att skapa ett ljusare intryck.